دریافت کد تاریخ شمسی

مکاتبه مستقیم با مدیر عامل شرکت پردیسان قوانین و مقررات فروشگاه

ارائه خدمت و فروش محصولات طبق قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران میباشد

محصولات سفارش شده ظرف " 3 " روز کاری پس از سفارش از طریق پست جمهوری اسلامی

ایران و تمام نقاط کشور ارسال میگردد.