دریافت کد تاریخ شمسی

قوانین و مقررات فروشگاه

قوانین و مقررات فروشگاه

ارائه خدمت و فروش محصولات طبق قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران میباشد

محصولات سفارش شده ظرف " 3 " کاری پس از سفارش از طریق پست جمهوری اسلامی ایران و

تمام نقاط کشور ارسال میگردد.