دریافت کد تاریخ شمسی

مکاتبه مستقیم با مدیر عامل شرکت پردیسان تماس با ما

در صورت هر کونه خلل و در عمل کرد وب سایت با مدیر وبسایت


تماس حاصل فرمائید


شماره تلفن:09142555138/09142561570


شماره دفتر:34316466-041


شکایات و پیشنهادات و انتقادات از طریق آدرس الکترونیکی pardes692@gmail.om


کد پستی:5363174386


کد امنیتی : ریست تصویر