دریافت کد تاریخ شمسی

پردیسان کالا - صفحه 3
پیشنهاد فروشگاه
آخرین محصولات
سینی برنجی شیر و خورشید قلمزنی بر جسته کار دست قطر 30 سانت با وزن سنگین دیوار کوب
قفل برنجی گاو با کلید خاص اندازه با کلید با کلید 15 سانت با وزن سنگین
قفل برنجی اسب با کلید خاص اندازه با کلید 15 سانت با وزن سنگین
منقل سلطنتی تاج شاهنشاهی پهلوی سایز بزرگ و سنگین قطر 50 سانت با وزن حدود 7 گیلو گرم
سماور برنجی قلمزنی هخامنشی 2.5 لیتری قابل استفاده همراه با سرویس کامل 6 پارچه برنجی قلمزنی
سماور ذغالی برنجچی 6 لیتر ی توپی مهر روس همراه با سرویس کامل 20 پارچه برنجی طر ح دار ست

پاسور ورق طلا

139000 تومان
پاسور ورق طلا بسیار زیبا و خاص با رنگ ثابت همراه با شناسنامه و جعبه مخصوص
والور نفتی طرح قدیم زیبا نو آکبند ارتفاع 50 سانت همراه با کارتن قابل استفاده
چراغ فسقلی طرح سه فیتیله همراه با دیگچه فسقلی
یک جفت سرمه دان برنجی با وزن سنگین
سرویس 7 پارچه برنجی هفت سین طلایی ست کامل
سرویس 7 پارچه برنجی هفت سین آنتیک
کوپن قند قاجاری شیر و خورشید بسیار قدیمی و سالم
سماور ذغالی برنجی 2.5لیتری قلمزنی هخامنشی همراه با سروی س کامل 16 پارچه برنجی
کتری شکاری شیر و خورشید برنجی ارتفاع 32 سانت
انواع چراغ گردسوز نفتی وقندان و چایدان و چایخوری قیمت ها از راست به چپ قندان 45 تومان گردسوز 35 سانتی قلمزنی 60 تومان گردسوز 40 سانتی 60 تومان گرسوز پخدار 35 سانتی 60 تومان چایدان 45 تومان سرویس..
سماور ذغالی 2.5 لیتری توپی دسته شاخ همراه ب اسروی سکامل برنجی قلمزنی 8 پارچه با قیمت بسیار مناسب ارتفاع سماور با قوری 52 سانت
سماور ذغالی 3 لیتری عدسی دسته تور ی همراه با سرویس کامل برنجی پخدار 8 پارچه با قیمت بسیار مناسب ارتفاع سماور با قوری 52 سانت
سماور ذغالی 3 لیتری استوانه آینه ای دسته گوشواره همراه با سرویس کامل برنجی پخدار 8 پارچه با قیمت بسیار مناسب
سماور ذغالی 3لیتری توپی شیر وخور شید دسته تور یهمراه ب اسروی سکامل برنجی قلمزنی 12 پارچه با شیشه و استکان شاه عباسی وقیمت بسیار مناسب ارتفاع سماور با قوری 53 سانت
سماور ذغالی 6 لیتری عدسی شیر و خورشید دسته توری همراه با سرویس کامل برنجی قلمزنی 12 پارچه ب اشیشه و استکان شاه عباسی و قیمت بسیار مناسب ارتفاع سماور با قوری 55 سانت
سماور زغالی برنجی یک لیتری قابل استفاده همراه با سرویس کامل 16 پارچه برنجی ارتفاع سماور با قوری35 سانت
سماور ذغالی برنجی 6 لیتری شیر و خورشید دسته تور یمهر روس همراه با سرویس کامل 17 پارچه تمام قلم ارتفاع سماور با قوری 55 سانت
سماور ذغالی برنجی عدسی 2 لیتری همراه با سرویس کامل پارچه برنجی
سماور ذغالی برنجی 2.5 لیتری استکانی شیر خورشید دسته توری همراه با سرویس کامل 18 پارجه برنجی
سرویس چایخوری 6 تکه برنجی قلمزنی هخامنشی کار دست
کتری ذغالی برنجی قابل استفاده یک طرف شیر خورشید و یک طرف تاج همراه با دو چراغ و قوری4 تکه
سینی برنجی لب کنگره با قلم بر جسته بسیار زیبای ارد جاویدان سلطنتی قطر 30 سانت با وزن سنگین دیوار کوب

منقل کله شیری

849000 تومان
منقل برنجی کله شیری بزرگ سیاه قلم همراه با سینی برنجی رنگ ثابت 8 پایه کله شیری و غزال قطر منقل 50 سانت وقطر سینی 60 ثانت وزن هر دو 7.5 کیلو گرم
سماور ذغالی برنجی 2.5 لیتری همراه با سرویس کامل 21 پارچه برنجی ست
محبوب ترین محصولات